MERCY SHIPS

Mercy Ships is een internationale medische hulporganisatie die sinds 1978 kansarme mensen – ongeacht leeftijd, ras, geslacht of religie – in de allerarmste ontwikkelingslanden voorziet van gratis medische zorg en ontwikkelingsprojecten. Dit doet Mercy Ships met behulp van de Africa Mercy, ’s werelds grootste particuliere ziekenhuisschip. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.mercyships.nl.______________________________________________________________________

CARE FOR KOSOVOKIDS

Stichting Care for Kosovo Kids is een initiatief van de Nederlandse zakenvrouwen Anke Gerrits en Maruschka Somsen. CfKK biedt in Kosovo directe hulp aan kinderen met kanker. Dit gebeurt via kinderartsen ter plaatse. De in januari 2013 opgerichte officiële non-gouvernementele organisatie (ngo) biedt gerichte hulp door medicijnen ter beschikking te stellen voor kinderen van wie de ouders dat niet kunnen betalen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: careforkosovokids.com.______________________________________________________________________

ShelterBox

ShelterBox is een internationaal noodhulpfonds die wereldwijd voorziet in noodonderdak, warmte en waardigheid voor mensen die getroffen zijn door (natuur-)rampen. Begonnen als het idee van een enkele Rotarian met de steun van zijn Rotary Club in 2000, is ShelterBox inmiddels uitgegroeid tot het grootste Rotary Club project binnen de meer dan 100-jarige geschiedenis van Rotary. De steun vanuit Rotary bedraagt ongeveer 50% van de donaties die ShelterBox ontvangt. De rest is afkomstig van bedrijven en particulieren, die al dan niet zijn geïnspireerd door Rotary-acties zoals de film première van Rotary Club Geertruidenberg.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.shelterbox.nl.______________________________________________________________________