DOOFBLINDENDAG 2018

Het is voor doofblinde mensen erg moeilijk om contact te leggen met andere mensen. Door hun zintuiglijke handicaps is het lastig om op iemand af te stappen en een praatje te maken of om iets te ondernemen. Het risico dat doofblinde mensen in een isolement komen en in zichzelf gekeerd raken is levensgroot. De Nederlandse Stichting voor Doofblinden probeert doofblinde mensen, jong en oud, uit hun isolement te halen door het organiseren van activiteiten. Rotary Club Geertruidenberg zal in 2018 voor de stichting een uitgaansdag verzorgen om deze mensen een ontspannen, educatieve en onvergetelijke dag te bezorgen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.doofblindenstichting.nl.______________________________________________________________________

LOKALE GOEDE DOELEN

Naast bovenstaande goede doelen, ondersteund de Rotary Club Geertruidenberg ook diverse lokale goede doelen.______________________________________________________________________

STICHTING NU JIJ 2.0

Stichting Nu Jij 2.0 organiseert evenementen voor jongvolwassenen kankerpatiënten tussen de 18 en 39 jaar. Naast Stichting Nu Jij! waardoor al vanaf 2012 succesvol verwendagen worden georganiseerd voor ongeneeslijk zieke kankerpatiënten, is er medio 2015 het idee ontstaan om dit ook te doen voor een jongere doelgroep tussen de 18 en 39 jaar. Door alle individuele krachten te bundelen wordt alles in het werk gesteld om mensen tussen de 18 en 39 jaar met een vorm van kanker een onvergetelijke dag te bezorgen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: stichtingnujij2.nl.______________________________________________________________________