ROLSTOELBUS

Bijdrage rolstoelbus voor patiënt met Ziekte van Duchenne.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: duchenne.nl/wat-is-duchenne-spierdystrofie.______________________________________________________________________

DOOFBLINDENDAG 2018

Het is voor doofblinde mensen erg moeilijk om contact te leggen met andere mensen. Door hun zintuiglijke handicaps is het lastig om op iemand af te stappen en een praatje te maken of om iets te ondernemen. Het risico dat doofblinde mensen in een isolement komen en in zichzelf gekeerd raken is levensgroot. De Nederlandse Stichting voor Doofblinden probeert doofblinde mensen, jong en oud, uit hun isolement te halen door het organiseren van activiteiten. Rotary Club Geertruidenberg zal in 2018 voor de stichting een uitgaansdag verzorgen om deze mensen een ontspannen, educatieve en onvergetelijke dag te bezorgen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.doofblindenstichting.nl.______________________________________________________________________

WENSAMBULANCE BRABANT

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: wensambulancebrabant.nl.______________________________________________________________________

NATIONAAL MS FONDS

Het Nationaal MS Fonds is de landelijke organisatie voor mensen met Multiple Sclerose (MS), een ziekte van het centrale zenuwstelsel die meer dan 16.000 mensen in Nederland hebben. De organisatie is actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek en bundelt zo de krachten in de strijd tegen MS. Voor extra informatie verwijzen wij u graag naar de website www.nationaalmsfonds.nl.______________________________________________________________________

ShelterBox

ShelterBox is een internationaal noodhulpfonds die wereldwijd voorziet in noodonderdak, warmte en waardigheid voor mensen die getroffen zijn door (natuur-)rampen. Begonnen als het idee van een enkele Rotarian met de steun van zijn Rotary Club in 2000, is ShelterBox inmiddels uitgegroeid tot het grootste Rotary Club project binnen de meer dan 100-jarige geschiedenis van Rotary. De steun vanuit Rotary bedraagt ongeveer 50% van de donaties die ShelterBox ontvangt. De rest is afkomstig van bedrijven en particulieren, die al dan niet zijn geïnspireerd door Rotary-acties zoals de film première van Rotary Club Geertruidenberg.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.shelterbox.nl.______________________________________________________________________